Település bemutatása:

A TELEPÜLÉS MÚLTJA: Jászfelsőszentgyörgy létezéséről legrégibb adatunk 1335-ből való, amely szerint
a Tomaj-nemzetségbeli Lóránt és fia kapták családi osztozkodás alkalmából a község területét. A váci káptalannak is volt itt több birtokrésze 1387-ben, ekkor Zenthgerg néven említik a falut. Közigazgatásilag ekkor Heves megyéhez tartozott. Nem tudni, mikor került a Jászsághoz. Fodor Ferenc szerint eredetileg nem jász település. 1460 előtt cseh menekültek jöttek a községbe, akiket később Mátyás király elűzött.

Fodor Ferenc A Jászság életrajza című, 1942-ben megjelent munkájában Jászfelsőszentgyörgyöt a Jászság legszegényebb községének tartja.

1550-ben mindössze egyetlen olyan embert emeltek ki az összeírók a falu lakosai közül, akinek 90 juha volt, úgy tűnik, egységesen szegény társadalmú hely volt már akkor is.

1552-ben a községnek 24 portája volt és adóját Eger várának fizette. A lakosság a török elől a Mátra erdeibe menekült, de mindvégig lakott hely maradt.

1557 körül szállják meg újabb jövevények. Neve ekkor Gál-Szent-György. A török uralom alatt a többi községhez hasonlóan a jászberényi vár török katonasága között osztották fel.

1714 körül több család telepedett le.

1715-ben 22 taksás nemes él itt. 535 köböl szántóföldje és 47 kaszás földje volt. Jelentős gyarapodás észlelhető 5 év múlva, amikor 34 nemesét, 1000 köböl szántóföldjét, 55 kaszás rétjét, 23 kapás szőlőjét és 1 malmát írták össze: a malomnak 39 forint jövedelme volt.

Rákóczi hadaiban 43 felsőszentgyörgyi lakos szolgált, 1705-ben. A következő évben pedig  15 lovas és 24 gyalogos.

A redempcióban saját határa mellett Szent László puszta egy részének megváltásával növekedett határterülete.

1731-ben Bél Mátyás is azt írta róla: ” kis létszámú, szegény falu”. Megdöbbentőek Palugyai Imre  1852-ben írott sorai: “…a népesség száma csökkenésének fő okául felemlített mocsáros fekvésen kívül, nem csekély tényező e részben a lakosság szegénysége is, fele ennek proletarius, s jobbadán burgonyával tengeti életét; e községben a nélkülözés olyan luxus cikké vált, miért is ezen község méltán “Jászság Islandja”-nak nevezhető. Magának a lakosok szegénységének pedig tényezője: a határ silánysága.

1779-ben nyerte el mai nevét a község.

1848-49-ben 49 katonát – az előírtnál 14-gyel többet állított ki a község.

1852-ben 1336 római katolikus és 6 izraelita lakosa volt. A lakosság a szabadságharc után oly rossz anyagi helyzetben volt, hogy 1849-ben adóhátraléka 223 forintot tett ki. Az I. világháborúban 204 polgára vett részt, közülük 86-an haltak hősi halált.

Az II. világháborús harcok során a szovjet csapatok 1944 november 15-én  foglalták el a községet. Málenkij robotra hurcoltak 23 főt, akik közül csupán 3 fő tért haza. Háborús károk nem keletkeztek a faluban, de a hajtai tanyasi iskola szinte teljesen elpusztult.

1945-ös földosztás során 18 nagyobb és közép gazdaságot számoltak fel. Ennek során 280 család jutott 1692 k. hold földhöz.

A község életében mindig jelentős szerepet játszott a római katolikus egyház, amely az anyakönyveket 1701-től vezette. Barokk temploma műemlék jellegű, középkori részletekkel. A XVIII. században épült, 1852-ben renoválták. A homlokzati torony mögött egy boltszakaszos hajó, félköríves szentéllyel helyezkedik el, a kapu fölött Szent József szobor.

Településünk 1976-1990-ig Jászfényszaru társközsége volt, azóta önálló.


A TELEPÜLÉS JELENE, FÖLDRAJZA, MEZŐGAZDASÁGA: Községünk irányítását a polgármester és a képviselő-testület végzi. Településünk lakóinak a száma : 1842 fő. (2020. január 01-i adat)

A község rendelkezik nyolc osztályos általános iskolával, sportcsarnokkal, óvodával. és felépült a bölcsőde épülete is.

Az egészségügyi ellátásról orvosi rendelő, fogorvosi rendelő, gyógyszertár és a védőnői szolgálat gondoskodik.
A község kereskedelmét 1 Coop ABC, 2 kisebb vegyes bolt, 1 Gazdabolt, 1 Kertészeti Szaküzlet jelzi. A község kulturális életét a József Attila Közösségi Színtér valamint a Könyvtár, Információs és Közösségi Hely szervezi. Az Idősek Klubja a falu idősebbeinek nyújt napközbeni elfoglaltságot ill. étkezést.

Községünk Jász-Nagykun-Szolnok megye észak-nyugati részén, a Zagyva jobb partján terül el. Szomszédos Jászberény – Szentlőrickáta – Tóalmás – Nagykáta határaival.

Határa két részre osztható. Déli, délkeleti része átlagosan 105 m tengerfelszín feletti magassággal, nagyrészt síkság, jobbára fekete s termékeny földdel megáldott település. Környezeti állapotát nézve, Jászfelsőszentgyörgy belterületi határától a Zagyva folyó jobb és bal partján elhelyezkedő rét, legelő, mocsár, részben erdő ingatlan 204 ha védett területként, a Hortobágyi Nemzeti Park védettsége alatt áll. Termőterületek a szolnoki löszháttól észak-nyugatra átmenetet képeznek az északi középhegység felé. A területet csernozjom barna területek és humuszos talajok teszik változatossá. A talajok kertészeti termesztésre kiválóan alkalmasak, ezért a fő megélhetőségét a kertészeti termelés adja, amely fehér paprika, káposzta félék termesztést jelent szabad földön, fűtött és fűtetlen fóliasátrakban. A mezőgazdasági szántók fő növényei a kalászos gabonafélék, napraforgó, kukorica, burgonya. Jelentős ipari üzem nem települt a községbe.

Településünk híres szülöttei:


Baksay Árpád opera énekes.

Gaál Gábor (1891-1954) író, irodalomtörténész, szerkesztő, gyermekéveit itt töltötte
nevelőszülőknél.
Török Sándor (1891-1973) nótaköltő

Kovács Mihály plébános, címzetes kanonok, A harang című könyv szerzője

JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY 2021. október 01.

Az „Egészséget az éveknek!” címmel megrendezett rendezvény megvalósításával célunk a helyi társadalom életmódváltáshoz kapcsolódó, egészséges életmódot népszerűsítő ismereteinek bővítése volt, olyan formában amely sokrétű, figyelemfelkeltő és szórakoztató.  Éppen ezért az egyes programelemek összeállításában hangsúlyosan jelentkeztek az egészségmegőrzési szempontok mind a mozgáskultúra, mind a táplálkozáskultúra vonatkozásában. A rendezvény szórakoztató programelemeinek pedig a szórakoztatás, a közös élményszerzés, végeredményben a közösségformálás erősítése volt a fő célja. A résztvevők többsége kipróbálta, igénybe vette a felvonultatott lehetőségeket, a szórakoztató műsorokba bekapcsolódtak, tetszésüket nyilvánították ki mind a műsorszámok alatt, mind pedig a rendezvény végeztével az egész rendezvényre vonatkozólag.

A program:

10.45 – től     Vendégvárás.

– Köszöntő: Zelenai Tiborné polgármester és

Pócs János országgyűlési képviselő

  • Közérzetjavító masszázs
  • Egészséges életmód népszerűsítése előadás
  • Természetes alapanyagokból készült ételek kóstoltatása
  • Jóga-székjóga 50 év felett és fiatalabb korosztály részére Szőllősi Eszterrel
  • Lehel-Melody TSE társastánc előadása
  • Magyar Vöröskereszt Jászság Területi Szervezete ,Egészségügyi szűrések:
    -vérnyomás mérés

– vércukor és koleszterin mérés

– testsúly mérés

– testtömeg-index meghatározása

-tanácsadás

  • Ebéd
  • Zenés műsor Tormási Attila előadásában

A meghirdetett esemény elérte célját, egy nagyon sikeres eseményt tudtunk megvalósítani.

A pályázat nyújtotta  támogatást köszönjük!

 Karácsonyi Retro Diszkó

a XXVI. Szüreti Felvonulás és Bált megvalósító fiatalok szervezésében

JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY 2021. december 27.

Néhány szó arról, hogy milyen előzményekre épül a fiatalok Karácsonyi rendezvénye:

A fiatalok Karácsonyi táncos rendezvénye több évtizedes múltra tekint vissza. Egyfajta jutalomrendezvény ez azok számára akik részt vettek az adott év szüreti rendezvényének megvalósításában táncosként, csőszként, bíróként, bírónéként, kisbíróként. A szüreti felvonulás és bál jelentős esemény a helyi hagyományok ápolása terén. Idén a XXVI. jászfelsőszentgyörgyi Szüreti Felvonulás és Bál került megrendezésre.  Alkalom volt ez a helyi identitás erősítésére is miszerint a helyi fiatalok egy nagy csoportja ( 34 fő ) aktív résztvevője és szereplője a rendezvénynek. 2021. augusztus 01-től szeptember 25-ig tizenegy foglalkozáson keresztül tartottak a táncpróbak, a megbeszélések, a tervezgetések. Maga a felvonulás a szüreti felvonulások szokásos elemeit tartalmazta: Csikósok, hintó, bíró, bíróné, kisbíró, zenekar, borkóstoltatás — mely nálunk pogácsa és rétes kínálásával is kiegészült — A művelődési ház udvarán felállított rendezvénysátorban több mint 200 fő számára tudtunk vacsorát biztosítani, ahol a megfáradt felvonulók erőt meríthettek az esti bálra. A bált a fiatalok nyitótáncával kezdtük és bál szépét és bál hercegét is választottunk.

A Karácsonyi rendezvény létjogosultsága,  közösségmegtartó ereje.

Településünk életében nagyon fontos, hogy az Ifjúság megtalálja azokat az alkalmakat, amelyek során helyben találjanak lehetőséget ismerkedésre, szórakozásra. Különösen értékessé teszi ezeket, ha a fiatalok aktív bevonásával kerülnek megtervezésre és lebonyolításra. Így válnak ezek az események a helybenmaradást segítő élményekké.

Az igényeket és a lehetőségeket idén elég nehéz volt összeegyeztetni, mivel a Covod járvány miatti korlátozó intézkedések megnehezítették a rendezvényszervezést. A nehézségek ellenére úgy döntöttünk, hogy fontos, hogy ez az évtizedes hagyomány ne szakadjon meg és idén is megvalósuljon a Karácsonyi táncos rendezvény, mely alkalmat nyújt arra, hogy újra együtt legyen a csapat, hogy egy új cél megvalósításával újabb közösségi élményekhez jussanak.

A fiatalok véleményét kikérve – és a lehetőségeket számbavéve – a fiatalok úgy döntöttek hogy idén Karácsonyi Retro Diszkót szerveznek, amelyre meghívják ismerőseiket, barátaikat. A szüreti rendezvényt megvalósító 34 fő fiatal közül 18 fő vett részt a rendezvényen, ami egy nagyon jó arány, különösen a járványügyi korlátozások tükrében.

A rendezvény idén is hozzásegítette a települést ahhoz, hogy egy élhetőbb, egy szerethetőbb település legyen. A településen lakók összetartozását, az együvé tartozás érzését erősíteni hivatott ezen rendezvény, mely bátran mondhatjuk, hogy elérte célját.

A pályázat által nyújtott támogatást köszönjük!

„Mit rejt a kerekudvari Várdomb?”

Gulyás András Zoltán régész-muzeológus előadása

A jászfelsőszentgyörgyi  József Attila Közösségi Színtér Honismereti Köre 2022. március 9-én szerdán 18 órától a József Attila Közösségi Színtérben tartotta soron következő rendezvényét, melyen “Mit rejt a kerekudvari Várdomb?” címmel Gulyás András Zoltán régész-muzeológus tartott előadást.

A kerekudvari Várdomb mindig is az itt élők érdeklődésének középpontjában állt. Szájról-szájra szálltak, legendák, történetek, melyek eredetét az idők mélységes kútjának sötét homálya őrzi. Amikor újra hír érkezett arról, hogy régészek kutattak a Várdombnál, akkor sokan jelezték, hogy érdekli őket a téma. Ezt az érdeklődést szerettük volna kielégíteni az előadás megrendezésével, melyre meghívtuk a kutatásokat végző régész-muzeológust, Gulyás András Zoltánt, hogy első kézből számoljon be nekünk arról, amit a tudomány ismer ez ügyben.

A rendkívül felkészült előadó körülbelül egy órás előadást tartott Kerekudvarról, illetve a területén található régészeti emlékekről. Az előadást vetítéssel illusztrálta. Rengeteg adat évszám és személynév került említésre. Az előadó tervezi, hogy megjelenteti az összegyűjtött anyagot. Nagyon várjuk mi is, mert sok pontos adatot és tényt közölt, pontos források megjelölésével. Kerekudvar jelentős település volt a XIII. században,… több forrás is ezt bizonyítja – amennyiben a földvár ténye nem lenne elég bizonyíték erre. Szóba kerültek a terület egyéb régészeti leletei (templom, szarmata kori leletek, stb), illetve ismertetésre kerültek a Várdomb feltárásával és esetleges bemutatásával kapcsolatos elképzelések.

Az előadás harmadik harmadában a közönség kérdéseket intézhetett az előadóhoz. Jónéhány kérdés elhangzott, jelezvén a közönség érdeklődését. Az előadást mintegy ötven fő tisztelte meg jelenlétével.

Köszönjük az előadó magas színvonalú előadását, illetve a pályázat által nyújtott támogatást!

Ménkű János

művelődésszervező

Nyárbúcsúztató Zenés Ifjúsági Party

JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY 2021. szeptember 04.

A Nyárbúcsúztató Zenés Ifjúsági Party ötlete az ifjúsággal korábban megvalósított rendezvények során folytatott beszélgetések alkalmával merült fel először. A rendszeresen megvalósuló korábbi események során igény mutatkozott arra, hogy a fiatalok aktív bevonásával több olyan rendezvényt szervezzünk, amelyek alkalmat nyújtanak arra, hogy a fiatal korosztály igényei markánsan megjelenjenek bennük. Cél volt ugyanakkor az is, hogy ne csupán az említett fiataloknak szóló műsorelemek valósuljanak meg, de alkalmat találjanak a szórakozásra szélesebb rétegek, más korosztályok is, így biztosítva a rendezvény széles társadalmi bázisát.  Igényként merült fel az is, hogy mindez igényes formában, színvonalas keretek között kerüljön megrendezésre.

Ezen tervek megvalósulásának első állomása volt a Nyárbúcsúztató Zenés Ifjúsági Party, mely már az új tanév kezdete után, de még a nyár jegyében zajlott le.

A programok meghirdetettek szerint valósultak meg röviden az alábbiak szerint :

16.30 – tól a Muzsika TV műsorvezetőinek zenés műsora (Didi és Gabriella műsora)

17.30 – tól a Telstar Guitar Band zenekar koncertje

19.30 – tól az AudioRide együttes élő koncertje.

20.30 – tól Retro Diszkó

 

A meghirdetett esemény elérte célját. Egy nagyon sikeres eseményt tudtunk megvalósítani, melyet a rendezvényről készült fotók is bizonyítanak.

A pályázat általnyújtott támogatást ezúton is köszönjük!