Beszámoló:

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című projekt keretében nyújtott

„Érzékenyítő, szemléletváltó képzésről”

Időpont: 2021. december 02. 14:30

Helyszín: Ifjúsági Közösségi Színtér

5100 Jászberény, Kossuth út 58.

Megjelent létszám: 21 fő

Előadók: Bakki-Nagy Edina (emberi erőforrás tanácsadó)

Györgyné Molnár Mónika (Jászberényi Foglalkoztatási Osztály)

Képzés bemutatása:

 

A második attitűdformáló foglalkozás célja a térségi munkaerőpiaci egyensúly megteremtése, a kistérség vállalatainak humántőkéjének stabilizálása, a jászsági kistérség területén élő pályázati célcsoport, azaz a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű aktív korú személyek munkaerőpiacon történő elhelyezésének előmozdítása.

 

Az Érzékenyítő, szemléletformáló képzést Hamar Kata program-koordinátor nyitotta meg. Köszöntötte a megjelenteket, bemutatta a pályázatot, célját, célcsoportját és az eddig lebonyolított programokat, megtett lépéseket.

A képzés első előadója Bakki-Nagy Edina okleves emberi erőforrás tanácsadó volt, aki a megjelenteknek bemutatta a hátrányos helyzetű csoportok típusait, mindennapi nehézségeiket, integrációs problémájukat. Hangsúlyozta a Lifelong guidance (Életpálya-tanácsadás) szerepét az Európai Unióban, ismertette a humán szolgáltatás sajátosságait és jelentőségét az álláskeresők, pályát módosítani kívánók életében. A továbbiakban részletesen kifejtette a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című projekt keretében megvalósuló szolgáltatás csomag fő elemeit.

Második előadó Györgyné Molnár Mónika a Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály Ifjúsági Garancia Rendszer szakmai megvalósítója prezentációjában bemutatta az aktuális munkaerőpiaci lehetőségeket vállalkozók illetve álláskeresők részére, ezen belül a munkatapasztalat-szerző, valamint a „Vállalkozások munkaerő támogatása” elnevezésű bérköltség programot, melyek a www.munka.hu honlapon is megtalálhatóak. A prezentáció után a Foglalkoztatási Osztályok programjaival kapcsolatosan a megjelenteknek lehetőségük nyílt kérdések feltevésére, melyre az előadó készségesen válaszolt.

A munkaerőpiaci programok bemutatása után a fő hangsúly a projekt eddig megvalósult elemeire tevődött. Bakki-Nagy Edina ismertette a szolgáltatáson résztvevő személyek nehézségeit, problémáit az elhelyezkedésükkel kapcsolatosan. Ezután a munkáltatókkal interaktívan tapasztalatcserére került sor, akik aktívan részt vettek a beszélgetésben.

Az előadók prezentációjának meghallgatása után lehetőség nyílt ismerkedésre, beszélgetésre a jelenlévők számára. A képzés jó hangulatban telt, a jelenlévők nyitottak és érdeklődőek voltak a program, szolgáltatás és az együttműködés irányába.

Kelt: Jászberény, 2021. december 02.

………………………………………….

Bakki-Nagy Edina

szolgáltatást nyújtó