Pályaválasztási tanácsadás:

Az elmúlt években pedagógiai munkám során megtapasztaltam, hogy az oktatási rendszerben bekövetkezett változások következtében egyre nagyobb problémát jelent a gyermekek, fiatalok körében a pályaválasztás. Sok esetben döntésképtelenek, vagy nagyon nehezen és egyre későbbi életkorban tudnak megfelelő döntést hozni. Felelős döntés meghozatalára egyre kevésbé képesek, különösen szakszerű támogatás hiányában.

Az iskolában fontos feladat lenne a személyiségformálás, a reális énkép kialakítása, a gyakorlatiasság fejlesztése. De erre csak kevés időkeretet biztosít a tanterv. Pályaorientációs tanácsadásra pedig kevés helyen adódik lehetőség.

Ezért tartom nagyon jó lehetőségnek a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” EFOP-1.5.3-16-2017-00019 projekt keretében heti rendszerességgel megtartott pályaválasztási tanácsadást. Pályaválasztási tanácsadóként lehetőségem van egyéni beszélgetésekre, tanácsadásra, a pályaválasztási érettség kialakítására. Támogatást és olyan tanácsokat adok a szülőknek, fiataloknak, ami előkészíti a megalapozott, jó döntést a jövőt illetően. Különböző kérdőívek, tesztek segítségével felmérem, majd figyelembe veszem az egyéni képességeket, érdeklődési területeket. Reális önismeretet alakítok ki. Mindez elősegíti önbizalmuk erősítését, magabiztosságuk kialakítását. Ezáltal iskolai, tanulás iránti motivációjuk is nőni fog. Tanulmányi eredményeik javulnak, sikeresebbek lesznek. Az iskolai kudarcok és hiányzások csökkenni fognak, ami pozitívan befolyásolja a tanulók teljesítőképességét. A közös együtt gondolkodással (szülő, diák) elkerülhető lehet a korai iskolaelhagyás, a lemorzsolódás, esetlegesen a deviáns, antiszociális viselkedés.

A pályaorientáció értékközvetítő és értékteremtő folyamat. Nagyon fontos lenne, hogy minél több fiatalnak lehetőséget teremtsünk arra, hogy részt vehessen egy-egy pályaorientációs foglalkozáson. A tanórán kívüli tevékenységek körét is növelnénk ezáltal. Iskolán kívüli környezetben nyitottabbak lesznek a gyermekek. Kevésbé érzik a kötöttséget. Felszabadítólag hat rájuk, kreativitásuk kiteljesedik. Az egyéni tanácsadást szeretném a közeljövőben kibővíteni csoportos tanácsadással is. A közös cél érdekében létrehozott tanulóközösség további lehetőségeket hordoz magában.

Összegzés:

A sikeres pályaválasztási döntéshez ma már sok tényezőt kell ismerni pl. különböző társadalmi folyamatok, prognózisok, Ezért jelenik meg a mai társadalomban egyre jobban az igény arra, hogy a pályaválasztást minél több szakember segítse elő professzionálisan. Nem kizárólag információval, hanem alapvető készségek, képességek fejlesztésével, gyakoroltatásával is. A szülőknek, a fiataloknak és a társadalomnak is létfontosságú a jövő szempontjából, hogy minél több fiatal pályaválasztása sikeres legyen.