UTAZÓ SZAKEMBEREK- INTEGRÁCIÓS KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK

Jászberény Városi Önkormányzat a Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben című projekten belül „utazó szakember” programsorozatot indít a járási szintű szolgáltatásfejlesztés sikeres megvalósítására. A neves szakemberek az alábbi, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat kínálják Jászberényben, valamint a konzorciumban megvalósuló pályázat partnertelepülésein (Jászjákóhalma, Jászágó, Jászboldogháza, Pusztamonostor, Jászfelsőszentgyörgy és Jásztelek).

Gyermeknevelési szaktanácsadást nyújt Tóth Mónika Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményvezetője minden olyan szülőnek, aki szeretné gyermeke viselkedésével, nevelésével kapcsolatban felmerülő nehézségeket, és problémákat szakember segítségével megbeszélni. Az érdeklődők iránymutatást kaphatnak a családi nevelés megismerésére, a szülői kompetencia fejlesztésére, a családi közösség társadalmon belüli szerepének megerősítésére, valamint az egészségvédelem és az egészséges életmód megalapozására.

A polgári jog, munkajog, a társadalombiztosítási jog és gazdasági jog területén felmerült, aktuális kérdésekben tart előadást és tanácsadást Dr. Kovács Emese jogász, aki az előadást követően válaszol az érdeklődők kérdéseire.

Orvosi gyermek rehabilitációs szaktanácsadást, egyéni konzultációt nyújt Dr. Hajnal Györgyi, gyermekgyógyász adjunktus, ahol lehetőség nyílik a gyermek krónikus, rehabilitációt igénylő betegségének áttekintésére, rehabilitációs lehetőségek feltérképezésére. Tájékozódhatnak az érdeklődők az orvosi indikációhoz kötött szociális juttatásokról és a gyógyászati segédeszközök hozzáférési lehetőségeiről, valamint a különböző fejlesztő terápiás módszerekről.

Adósságkezelési és pénzügyi tanácsadást nyújt Szendrei Péter, független vagyoni szakértő, melynek keretében tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek az aktuális családi kedvezményekről, hitelfelvételi lehetőségekről, valamint az eladósodás veszélyeiről.

A fenti szolgáltatáscsomagot egészíti ki a Gulyásné Rácz Gyöngyike által, heti rendszerességgel tartott ingyenes gyógypedagógiai tanácsadás, melynek során a tanulási nehézséggel küzdő, tanulásban akadályozott, sérült vagy fejlődési zavar szempontjából veszélyeztett gyermekek szüleinek biztosítunk egyéni konzultációt. Beszélgetünk a gyermek fejlődéséről, állapotáról, feltérképezzük fejlesztésének, terápiás ellátásának lehetőségeit. Az életvezetési tanácsok hozzájárulnak a fejlesztés otthoni módszereinek szélesítéséhez, valamint a terápiás ellátás lehetőségeinek megismeréséhez.

Szintén Gulyásné Rácz Gyöngyike nevéhez fűződik a pályaválasztási tanácsadás, melynek során a fejlesztő gyógypedagógus életút-támogató pályaorientációs szolgáltatást és tanácsadást nyújt az egyéni készségek és képességek felmérését követően. Lehetőséget biztosítunk önismereti és szociális készségeket fejlesztő foglalkozáson, valamint patronáló-mentor programon való részvételre is.

Az utazó szakember szolgáltatáshoz kapcsolódik az integrációs kerekasztal rendezvények megszervezése, melyek célja a humán szolgáltatás területén dolgozó szakemberek szakmaközi együttműködésének előmozdítása. A kerekasztal beszélgetéseken feldolgozásra kerülnek az egyéni tanácsadások tapasztalatai, cselekvési tervek kerülnek kidolgozásra, amelyek összegző megállapításai beépülnek a projekt szolgáltatásfejlesztési cselekvési tervébe.

A tanácsadásokon való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők Jászberény Városi Önkormányzat 57/505-730-as telefonszámán részletes információt kaphatnak a jelentkezés feltételeiről és a szakemberek által nyújtott szolgáltatás további részleteiről.

Hamar Kata, szakmai-vezető